Dysplazie

Porucha vývoje nebo růstu. Při této poruše vývoje často dochází k expanzi nezralých buněk s odpovídajícím úbytkem zralých buněk. Způsobuje vyšší riziko vzniku zhoubného nádoru. Dysplazie je bolestivý proces, při kterém dochází k oslabování kyčelního kloubu - hlavice stehenní kosti nezapadá zcela přesně do jamky.