Felinoterapie

Podpůrná léčba somatických i psychických poruch či aktivizační metodu. Jedná se o léčebný kontakt kočky na člověka. Pro felinoterapii se hodí taková kočka, která úspěšně prošla socializační fází v kotěcím věku, je zvyklá na kontakt s cizími lidmi a má z tohoto kontaktu potěšení. Má klidnou, milou, vstřícnou a vyrovnanou povahu a těší ji jak změna prostředí, tak přítomnost a doteky cizích lidí. Nezbytnou podmínkou je provedené očkování proti základním onemocněním. Nelze vymezit nejvhodnější plemeno. Vždy záleží na preferenci a vztahu mezi kočkou a člověkem navzájem.