Popel v krmivech

Při čtení etikety se složením krmiva jste si jistě také všimli označení popel a popeloviny. Ne každému je tato složka ve složení známá. Rozhodně to však není klasický popel, který vymeteme z kamen. Nejedná se tedy o popel takový, ale nýbrž o souhrnné označení látek, které by zůstaly poté, co by byly všechny ostatní složky krmiva spáleny.
 
Běžné informační letáky určené pro spotřebitele často ani údaj o hodnotě popela neobsahují. Výrobci hřeší často na to, že běžný uživatel nemá konkrétní představu, co pojem „popeloviny“ vlastně zahrnuje. Na obalu výrobku však hodnota popela musí být uvedena, neboť se jedná o běžně deklarovaný jakostní znak a jeho laboratorní hodnotu je nutno na obalu produktu uvést. Popeloviny ukazují hodnotu anorganické hmoty v procentech obsaženou v konkrétním druhu krmiva. Čím nižší je procento popelovin v krmivu, tím je dané krmivo pro psa využitelnější. Naopak vysoké procento popelovin v krmivu může být způsobeno zpracováním velkého množství obilovin obsahujících obilné slupky, nebo také vysoké procento podílu kostí v krmivu.
 
popeloviny-v-krmivech
 
Minerály obsažené v popelovinách
Jak již bylo řečeno, popel je souborem minerálních látek, které zbydou po spálení granulovaného krmiva. Popeloviny, čili zbytek v minerální formě nejčastěji obsahuje sůl, fosfor, selen, zinek, magnezium, kalcium. Pochopitelně jako všechny další látky i minerální látky mají v těle psa různou funkci a mohou také mnoho procesů v těle psa výrazně ovlivnit. Největší vliv mají minerály na správné fungování pohybového aparátu psa, na odpovídající fungování nervové soustavy a také na kvalitu srsti, jejího zbarvení a v neposlední řadě také na plodnost.
 
Co se rozumí pojmem „běžné množství popelovin“
Obsah popelovin v rozmezí 5 – 8 % je obecně považován za obvyklý normální objem popelovin v krmivu. Nižší množství popelovin uvedené výrobcem je velmi nepravděpodobné, a tak je možné se domnívat, že se jedná o uměle vylepšený údaj. Na opačné straně škály stojí krmiva s výrazně vyšším obsahem popelovin, přičemž tento údaj by měl spotřebitele varovat. V takovém krmivu je s největší pravděpodobností vysoké procento nestandardních příměsí anorganických látek, které často ukazují na zvýšený obsah mletých kostí.
 
Odpadní produkty a zvýšené riziko výskytu rakoviny
Popeloviny či popel obsažený v krmivu nelze brát na lehkou váhu již vzhledem k tomu, že nikdy neznáme jeho přesné složení. Stejně tak, jako se přidávají různé doplňkové složky do lidské stravy, je tomu i s doplňky psí stravy. Jedná se o nejrůznější odpadní látky, které jsou vedlejším produktem například při zpracování piva v pivovarnictví nebo mohou vznikat v pražírnách kávy jako odpadní produkt karamelizace či pražení. Bohužel se ve většině případů jedná o látky karcinogenní, tedy takové, které v buňkách vyvolávají natolik závažné změny, jenž často vedou ke vzniku nádorů. Vědci v současné době věnují výzkumu těchto látek zvýšenou pozornost a zkoumají, zda právě tyto druhy odpadních produktů stojí či nestojí za zvýšeným výskytem rakoviny u psů. Popeloviny, to však nutně nemusí znamenat rovnítko s karcinogeny, popeloviny mohou být také například jehněčí nebo rybí moučka, které jsou považovány za kvalitní suroviny. V takovém případě je možné, že procento popelovin v krmivu se ještě zvýší. Může dosáhnout například i 12 %.