Z důvodů velkého počtu objednávek se může dodání prodloužit. Děláme co to dá :) Děkujeme za pochopení.

Obedience

Zkouška poslušnosti je psí sport, ve kterém pes musí dokonale splnit předem definovaný soubor úkolů, když k tomu nařídí jeho psovod. Cílem je naučit psa spolupracovat se psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Provádí se postupně 10 cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa a jeden spadá do kategorie pachových prací – jedná se o rozlišení předmětu psovoda. Tréninky jsou na základě pozitivní motivace. To je ohromná výhoda v tom, že psy výcvik baví a dá se použít pro psy různých povah a stáří.