Epilepsie u psů: jak postupovat při záchvatu a jaké jsou příčiny?

Epileptický záchvat je rozhodně situací, která psí páníčky dovede vyděsit. Proto je důležité vědět, jak takový záchvat vypadá, co v jeho případě dělat a kdy je potřeba zavolat veterináře.

epilepsie-u-psu-2

Co epilepsie u psů znamená?

Epilepsie je neurologická porucha, která postihuje mozek a projevuje se opakujícími se záchvaty bez známé příčiny. Mozek se v tomto případě jeví jako normální, ale funguje abnormálně. Začínají se v něm šířit elektrické impulzy, které způsobují záchvat doprovázený záškuby, třesem a křečemi. 

Podle odhadů postihuje epilepsie asi 0,75 % psů. A na vině může být i genetika. Některá plemena totiž epilepsií trpí více než jiná. Patří k nim například bíglové, border kolie, kokršpanělé, boxeři, bernští salašničtí psi, jezevčíci nebo bernardýni. 

Jak se epilepsie u psů projevuje?

Epilepsie se projevuje záchvaty. Ty mohou mít různé podoby. Rozlišujeme dva hlavní typy:

  • generalizovaný epileptický záchvat

Generalizované záchvaty jsou nejběžnější formou a postihují obě poloviny mozku. Dochází při nich ke ztuhnutí šíje a nohou, křečím, třesu a pádu na bok. Může dojít i ke ztrátě vědomí, k úniku moči nebo stolice a slintání. 

  • parciální (fokální) epileptický záchvat

Parciální záchvaty vznikají pouze v jedné polovině mozku a projevují se abnormálními pohyby jen v určité části těla, obvykle v oblasti obličeje či nohou. Může jít o třes hlavou, rytmické mrkání očí nebo svalové záškuby v končetinách. Přejít však tento typ může i v generalizovaný záchvat. 

Záchvaty trvají většinou několik vteřin až minut a mají několik fází:

  1. Prodromální fáze: psi jsou nervózní a neklidní.
  2. Aura: přichází těsně před záchvatem a pes působí vystrašeně nebo vyhledává vaši pozornost.
  3. Záchvat: dochází k projevům uvedeným výše. 
  4. Postiktální fáze: pes je dezorientovaný a malátný. Tato fáze může trvat pár minut až hodin. 

Epilepsie u psů a příčiny

Setkat se můžete se dvěma typy epilepsie: strukturální (symptomatická), u níž je příčina záchvatů známá, a idiopatická, kde naopak důvod neznáme. Předpokládá se, že k ní může vést kombinace genetických faktorů a vlivů okolního prostředí. U symptomatické epilepsie pak může být na vině nádor, degenerativní onemocnění mozku, infekce, záněty, nejrůznější anomálie nebo otrava. 

Diagnóza a léčba epilepsie u psů

První krok obvykle spočívá ve zjištění, zda se skutečně jednalo o záchvat. K tomu může pomoci i video nebo pečlivé záznamy z jeho průběhu. Diagnóza se obvykle provádí tak, že se vyloučí všechny možné další příčiny záchvatů. Veterinář provede běžné vyšetření, následují krevní testy, testy moči a rentgen, poté případně CT či magnetická rezonance. V mnoha případech se však příčinu odhalit nepodaří (mluvíme tedy o již zmíněné idiopatické formě).

Co se týče léčby, zde psí rodiče příliš nepotěšíme. Epilepsii zatím není možné vyléčit, lze však alespoň kontrolovat její příznaky a za pomoci vhodných léků snížit počet záchvatů. Většinou je následně nutné podávat léky každý den po celý život psa.  

epilepsie-u-psu

Jak postupovat v případě záchvatu?

V první řadě zachovejte klid. Ačkoliv celá scéna, kdy se váš mazlíček nekontrolovaně třese na zemi, působí děsivě, pes samotný si většinou nic neuvědomuje a nijak zvlášť netrpí. Zajistěte okolí psa tak, aby mu nehrozilo nebezpečí, například v podobě pádu. V žádném případě mu nevkládejte nic do úst. Záchvat pozorujte a zkuste si zaznamenat první příznaky nebo to, na jaké straně těla se záchvat projevil nejdříve. To vše může být důležitá informace pro vašeho veterináře. 

Pokud by záchvat trval déle než 5 minut, okamžitě kontaktujte veterináře. Stejně tak i v případě, že dojde k více než 3 záchvatům během jednoho dne, nebo jestliže pozorujete několik záchvatů za sebou.