Psí dostihy

Rychlostní závody, kdy psi běží za umělou mechanickou návnadou (nejčastěji “klasický zajíc”), která je před nimi tažena. Velkou tradici mají závody zejména v anglosaských zemích, ale tyto závody se pořádají v cca 20 ostatních zemích. V českých zemích tato chovatelská zábava nemá příliš velkou tradici. První závody se zde začaly pravidelně konat až po druhé světové válce.