Vitamíny

Vitamíny jsou organické sloučeniny, dodávané tělu potravou. V organismu plní řadu nezastupitelných rolí - podílejí se na metabolismu všech živin, plní funkci katalyzátorů chemických reakcí, hrají významnou roli v prevenci nemocí, zpomalují degenerativní projevy stárnutí - vitamíny jsou velmi důležité a nezbytné pro dobrou kondici a zdraví psa.

S výjimkou vitaminu C si tělo psa ale nedokáže samo vytvořit dostatečné množství všech vitamínů, a proto je nutné je dodat pomocí krmiva. Jejich denní příjem je důležitý.

Skoro do všech průmyslově vyráběných krmiv jsou přidávány vitaminy a minerální doplňky proto, aby krmivo obsahovalo vše co pes k výživě potřebuje. Výživově naprosto odpovídají multivitamínům a minerálním doplňkům, které si většina z nás kupuje v lékárnách. Naprostá většina vitamínů a z části i minerálů je vyrobena synteticky a to je kritizováno zastánci přírodního krmení.

Vitamíny se rozdělují na vitamíny rozpustné v tucích a rozpustné ve vodě. Rozpustné v tucích jsou vitamíny A, D, E, K. V těle se dokáží ukládat do zásob. Ve vodě rozpustné vitamíny se při přebytku v těle vyloučí močí a je nutno je průběžně doplňovat ze stravy (vyjma vit. B12).

Obecně rozeznáváme 13 základních druhů vitamínů – A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H, z nichž každý hraje svou klíčovou roli pro zdraví vašeho psa.